schildpadden

Schildpadden behoren tot een van de oudere diersoorten op aarde, er zijn schildpadden ontdekt die bijna 240 miljoen jaar geleden voorkwamen, dat maakt ze ouder dan de meeste andere dieren.
We onderscheiden verschillende typen schildpadden; Zo zijn er moerasschildpadden, landschildpadden en zeeschildpadden. Totaal zijn er ongeveer 350 soorten.
Ook zijn schildpadden in veel varianten te vinden en hebben zich perfect aangepast aan hun leefgebieden.
Schildpadden eten een variatie aan dierlijk en plantaardig voedsel. Er zijn grazers, rovers en zelfs soorten die koraal eten.

Een bekende eigenschap van de meeste schildpadden is hun vermogen om erg oud te worden. Soorten die erg oud worden, vaak zelfs meer dan 150 jaar, zijn de reuzenlandschildpadden.
De oudste schildpad die ooit is gevonden was zelfs meer dan 250 jaar oud, het was een zeer bedreigde Galapagos reuzenschildpad. Deze soort is de grootste op land levende soort.
De allergrootste schildpad vinden we in de tropische oceanen, het is de lederschildpad met een schild van ruim 2.5 meter en een gewicht van 900 kg.

Net als veel andere reptielen leggen schildpadden eieren, soms meer dan honderd per keer. Zeeschildpadden leggen hun eieren in ondiepe nesten op het strand. Als deze eieren uitkomen, dan zijn de jongen gelijk zelfstandig en zullen na 20 jaar hun weg terugvinden naar het exact zelfde stukje strand waar ze zelf zijn geboren om eieren te leggen.

Een schildpad verdedigt zich door zich terug te trekken in het schild, dit schild zijn eigenlijk de ribbenkast van het dier, maar zit buiten het lichaam. Het is enorm sterk en er zijn soorten waarvan het schild zo sterk is, dat er een volwassen persoon er makkelijk op kan gaan staan!

Schildpadden zijn net als veel reptielen bedreigd en worden zelfs als meest bedreigde diergroep op aarde gezien, het is dus belangrijk dat we ons inzetten om deze geweldige dieren te helpen in hun strijd om te overleven.